Prof. dr hab. Andrzej Kiejna

Prof. zw. dr. hab. ANDRZEJ KIEJNA, od roku 1991 jest kierownikiem Katedry i Kliniki Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu, równocześnie pełniąc funkcję ordynatora oddziału II klinicznego w Dolnośląskim Centrum Zdrowie Psychicznego oraz oddziałów dziennych i ambulatorium SPSK.

Jest specjalistą z zakresu psychiatrii i epidemiologii. Odbył staże naukowe w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu w Zurichu, Szwajcaria (1978), Uniwersytetu w Trieście, Włochy (1993) i Uniwersytetu w Odense, Dania (1993). Jest członkiem Międzynarodowego Konsorcjum Epidemiologicznego w Psychiatrii (ICPE), Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego.

W latach 2003-2007 był wiceprezesem Europejskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego (EAGP). Jest redaktorem naczelnym i wydawcą Psychogeriatrii Polskiej, członkiem kolegiów redakcyjnych wielu czasopism medycznych, założycielem i prezesem Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego (FOZP).

Opublikował łącznie ponad 350 artykułów z zakresu psychofarmakologii, psychiatrii społecznej, epidemiologii, farmakoekonomiki i historii psychiatrii, w tym wielu o zasięgu międzynarodowym.

Koordynował liczne badania z zakresu psychofarmakologii klinicznej oraz projekty naukowe finansowane przez Unię Europejską i Komitet Badań Naukowych:

Wypromował 19 doktorów nauk medycznych i 5 doktorów habilitowanych.

Jest twórcą koncepcji i organizatorem nowoczesnej bazy dydaktycznej, klinicznej i naukowej Katedry Psychiatrii przy Wybrzeżu L. Pasteura 10.

Jest uznanym w Polsce i zagranicą klinicystą, nauczycielem akademickim i naukowcem.